תמונת נוף נדלן

צריכים שמאי מקרקעין?

רוצים לבצע הערכת שווי לדירה או לנכס שלכם?
רוצים לקבל ייעוץ טלפוני חינם?
הזינו את פרטיכם ושמאי מקרקעין יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.


שם מלא :
טלפון :
סוג הנכס :
מיקום הנכס :
הודעה לשמאי :מה זה שמאות מקרקעין

מה זה שמאות מקרקעין


26/08/2012 10:39:00
מאת:

שמאות מקרקעין הוא תחום העוסק בהערכת שווי של נכסי דלא ניידי.

בהגדרת המקרקעין נכללים קרקע ונכסים המחוברים לקרקע. מחירם של נכסי דלא ניידי אינו קבוע, ומשתנה על פי נתונים כגון פחת ובלאי, פוטנציאל שווי, סביבה, מיסוי. בהגדרת נכסי מקרקעין נכללים נכסי מגורים, מבני תעשיה, נכסי מסחר, משרדים, קרקעות ספקולטיביות, מגרשים ייעודיים, משקים, קרקע חקלאית.
 
מקצוע שמאות מקרקעין מוכר על פי  "חוק שמאי מקרקעין, תשס"א 2001". שמאי מקרקעין מוסמך מחויב לעבור קורס מקצועי ולעמוד בבחינות רישוי. עבודת  שמאי מקרקעין כוללת הערכה וקביעה של שווי נכסים, ייעוץ מקצועי, הגשת חוות דעת נגדית. שמאי מקרקעין מעריך את שווי הנכס לאחר ניתוח הנתונים השונים על פי כללי השמאות, וברוב המקרים על פי שווי השוק.  
 
שמאות מקרקעין הוא תחום חשוב כאשר רוצים לקבל הערכת שווי נכס, או להציג הערכת שווי של שמאי מקרקעין לצורך עסקאות מקרקעין או השגת הקלה במס. שמאי מקרקעין חייב להיות מומחה מקצועי בתחומים רחבים של מיסוי מקרקעין, דינים מקומיים, תכניות בנייה, נתונים גיאולוגיים, הנדסת בניין, הערכות שווי נכסים בשוק.
 
 
למה משמשת שמאות מקרקעין?
 
גופים שונים נעזרים בהערכות השווי של נכסי מקרקעין. חברות בע"מ החייבות להציג דו"חות שכוללים נכסי מקרקעין, בנקים הממשכנים נכסי מקרקעין של לקוחות, ובעלי נכסים המעוניינים לקבל הערכת שווי או להציג את הערכת השווי של הנכס שלהם.
להלן דוגמאות:
משכנתא או הלוואה שכוללת נכס מקרקעין - הבנק מחייב את הלקוחות לפנות אל שמאי מקרקעין, מתוך רשימת שמאים שהבנק מספק. גובה ההלוואה שהבנק נותן  נקבעת על פי שווי הנכס. הערכת שווי הנכס לצורך ההלוואה נקבעת על פי שווי הנכס בחוזה הרכישה, והערכת השמאי, כשהבנק קובע את שווי הנכס על פי חישובי השווי הנמוכים יותר. 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – הוועדה יכולה להטיל מיסי השבחה על בעלי מקרקעין כאשר שווי הנכס עולה, לדוגמה בשל תכניות מתאר, ויכולה למנוע מבעל נכס לבנות בשטחו בשל חריגות בניה. כאשר רוצים לערער על החלטות הוועדה פונים לשמאי מקרקעין לצורך הכנת תיק המציג את נתוני הנכס, על מנת שאפשר יהיה להשיג אישור בנייה, או פטור ממס השבחה.
פטור חלקי ממס שבח ניתן במכירת בית עם זכויות בנייה -  בכל עסקת מקרקעין מוכר מחויב לשלם מס שבח עם מכירת הנכס. כאשר הנכס הוא, לדוגמה, בית מגורים העומד על קרקע שניתן לבנות בה בנייני קומות, המוכר מעונין למכור את הנכס במחיר הגבוה בהרבה מערכו כיום. הערכת שמאי מקרקעין עשויה לסייע למוכר הן בקביעת מחיר הנכס, והן בהשגת הפטור החלקי מהמס.
אנשים פרטיים שרוצים להעריך את שווי הנכס שלהם - אם מדובר במגרש, בית פרטי או דירה. השמאי מבצע בדק בית, וכולל בחישובי הערך את סטנדרט הבניה, התאמת הנכס לסביבה הפוטנציאל הגלום בנכס, מיסים המוטלים על הנכס. הערכת השווי מסייעת לבעלי נכס שמעוניינים למכור את הנכס לקבוע מחיר עבור הנכס שלהם, כשהערכת שמאי מייצגת את שווי הנכס. קונים פוטנציאליים עשויים לבקש הערכת שמאי לבדיקת הנכס שהם עומדים לרכוש.